اندازه گیری اندیس سایندگی سنگ با استفاده از دستگاه جدید سایش سرشار

نویسندگان

  • محمد تقی همزبان قراملکی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  • فرزاد ستوده دانشگاه صنعتی شاهرود
  • حسین معماریان دانشگاه تهران

چکیده

سایندگی یکی از مهم­ترین پارامترهای موثر در ارزیابی قابلیت حفاری، بویژه در دستگاه­های حفاری مکانیزه است. سایندگی موجب کند شدن و از بین رفتن انواع سرمته­ها و ابزارهای برش سنگ می­شود. شناخت صحیح و واقعی سایندگی سنگ، کمک شایانی به انتخاب ماشین­آلات و ابزارهای برنده و ارزیابی اولیه هزینه­های حفاری خواهد نمود. روش­ها و اندیس­های گوناگونی برای ارزیابی سایندگی سنگ­ها وجود دارند که از میان آنها، اندیس سایش سرشار توجه بسیاری از محققین و فعالان بخش صنعت حفاری را به خود جلب کرده است. این امر به دلیل مزایای ویژه­ای است که این روش آزمایشی، نسبت به سایر روش­ها دارد. نتایج آزمایش سایش سرشار، از سختی و قدرت تماس کانی­های ساینده، اندازه و شکل دانه، خصوصیات مواد چسبنده میان کانی­ها و مقاومت فشاری سنگ تاثیر می­پذیرد. بنابراین ارتباط آن با دیگر پارامتر­های فیزیکی و مکانیکی سنگ مشهود است. علاوه بر این، سادگی انجام آزمایش و عملکرد آسان دستگاه نیز باعث استقبال هر چه بیشتر این آزمایش گشته است. در تحقیق حاضر، ضمن معرفی دستگاه جدید طراحی و ساخته شده برای تعیین اندیس سایش سرشار، روشی برای اندازه­گیری پهن­شدگی سایشی نوک پین­ها معرفی گردیده است. آزمایش­های انجام شده بر روی نمونه­های سنگی مختلف نشان داد که دستگاه ساخته شده، نتایج قابل اعتمادتری برای تعیین اندیس سایش سرشار به دست می­دهد.

بیوگرافی نویسندگان

محمد تقی همزبان قراملکی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

استادیار مکانیک سنگ

فرزاد ستوده، دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

حسین معماریان، دانشگاه تهران

استاد دانشکده مهندسی معدن

مراجع

Valantin, A., 1973; “Test Cerchar pour la mesure de la durete´ et de l’abrasivite´ des roches. Annexe de l’expose´e pre´sente´ aux Journe´esde Information” Techniques de creusement, Luxembourg, 137-140.

Michalakopoulos, T.N.Ã., Anagnostou, V.G., Bassanou, M.E., Panagiotou, G.N., 2006; “The influence of steel styli hardness on the Cerchar abrasiveness index value” International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 43, 321-327.

ASTM D7625-10 ASTM 2010; “Standard test method for laboratory determination of abrasiveness of rock using the CERCHAR method” ASTM International

CERCHAR, 1986; “The CERCHAR abrasiveness index, Centre d’Etudes et Recherches de Charbonages de France” Verneuil, S(ed).

Al-Ameen, SI., Waller, MD., 1994; “The influence of rock strength and abrasive mineral content on the Cerchar abrasive index” Engineering Geology, 36:293-301.

Plinninger, R., Kӓsling, H., Thuro, K., Spaun, G., 2003; “Testing conditions and geomechanical properties influencing the Cerchar abrasiveness index (CAI) value” International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 40(2): 259-263.

Rostami, J., Ozdemir, L., Bruland, A., Dahl, F., 2005; “Review of issues related to Cerchar Abrasivity testing and their implications on geotechnical investigations and cutter cost estimates” In: Proceedings of rapid excavation and tunneling conference (RETC)., Seattle, pp. 738-751.

West, G., 1989; “Technical Note – rock abrasiveness testing for tunneling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science and Geomechanics Abstract” 26(2): 151-160

Hamzaban, M-T., Memarian, H., Rostami, J., 2014; “”Continuous Monitoring of Pin Tip Wear and Penetration into Rock Surface Using a New Cerchar Abrasivity Testing Device” Rock Mechanics and Rock Engineering, 47(2): 689-701.

آب نیرو (1389) طرح سد و نیروگاه برق¬آبی ارس، گزارش مطالعات مرحله دوم.

چاپ شده

2020-01-21

شماره

نوع مقاله

مقالات