اندازه گیری اندیس سایندگی سنگ با استفاده از دستگاه جدید سایش سرشار

محمد تقی همزبان قراملکی, فرزاد ستوده, حسین معماریان

چکیده


سایندگی یکی از مهم­ترین پارامترهای موثر در ارزیابی قابلیت حفاری، بویژه در دستگاه­های حفاری مکانیزه است. سایندگی موجب کند شدن و از بین رفتن انواع سرمته­ها و ابزارهای برش سنگ می­شود. شناخت صحیح و واقعی سایندگی سنگ، کمک شایانی به انتخاب ماشین­آلات و ابزارهای برنده و ارزیابی اولیه هزینه­های حفاری خواهد نمود. روش­ها و اندیس­های گوناگونی برای ارزیابی سایندگی سنگ­ها وجود دارند که از میان آنها، اندیس سایش سرشار توجه بسیاری از محققین و فعالان بخش صنعت حفاری را به خود جلب کرده است. این امر به دلیل مزایای ویژه­ای است که این روش آزمایشی، نسبت به سایر روش­ها دارد. نتایج آزمایش سایش سرشار، از سختی و قدرت تماس کانی­های ساینده، اندازه و شکل دانه، خصوصیات مواد چسبنده میان کانی­ها و مقاومت فشاری سنگ تاثیر می­پذیرد. بنابراین ارتباط آن با دیگر پارامتر­های فیزیکی و مکانیکی سنگ مشهود است. علاوه بر این، سادگی انجام آزمایش و عملکرد آسان دستگاه نیز باعث استقبال هر چه بیشتر این آزمایش گشته است. در تحقیق حاضر، ضمن معرفی دستگاه جدید طراحی و ساخته شده برای تعیین اندیس سایش سرشار، روشی برای اندازه­گیری پهن­شدگی سایشی نوک پین­ها معرفی گردیده است. آزمایش­های انجام شده بر روی نمونه­های سنگی مختلف نشان داد که دستگاه ساخته شده، نتایج قابل اعتمادتری برای تعیین اندیس سایش سرشار به دست می­دهد.


مراجع


Valantin, A., 1973; “Test Cerchar pour la mesure de la durete´ et de l’abrasivite´ des roches. Annexe de l’expose´e pre´sente´ aux Journe´esde Information” Techniques de creusement, Luxembourg, 137-140.

Michalakopoulos, T.N.Ã., Anagnostou, V.G., Bassanou, M.E., Panagiotou, G.N., 2006; “The influence of steel styli hardness on the Cerchar abrasiveness index value” International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 43, 321-327.

ASTM D7625-10 ASTM 2010; “Standard test method for laboratory determination of abrasiveness of rock using the CERCHAR method” ASTM International

CERCHAR, 1986; “The CERCHAR abrasiveness index, Centre d’Etudes et Recherches de Charbonages de France” Verneuil, S(ed).

Al-Ameen, SI., Waller, MD., 1994; “The influence of rock strength and abrasive mineral content on the Cerchar abrasive index” Engineering Geology, 36:293-301.

Plinninger, R., Kӓsling, H., Thuro, K., Spaun, G., 2003; “Testing conditions and geomechanical properties influencing the Cerchar abrasiveness index (CAI) value” International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 40(2): 259-263.

Rostami, J., Ozdemir, L., Bruland, A., Dahl, F., 2005; “Review of issues related to Cerchar Abrasivity testing and their implications on geotechnical investigations and cutter cost estimates” In: Proceedings of rapid excavation and tunneling conference (RETC)., Seattle, pp. 738-751.

West, G., 1989; “Technical Note – rock abrasiveness testing for tunneling, International Journal of Rock Mechanics and Mining Science and Geomechanics Abstract” 26(2): 151-160

Hamzaban, M-T., Memarian, H., Rostami, J., 2014; “”Continuous Monitoring of Pin Tip Wear and Penetration into Rock Surface Using a New Cerchar Abrasivity Testing Device” Rock Mechanics and Rock Engineering, 47(2): 689-701.

آب نیرو (1389) طرح سد و نیروگاه برق¬آبی ارس، گزارش مطالعات مرحله دوم.


ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


---------------------------------------------------------------------------

تمام حقوق این نشریه برای انجمن مکانیک سنگ ایران محفوظ است.