کاربرد مدل سری های زمانی در پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل تمام مقطع

نویسندگان

  • مسعود مذهبی
  • سید مصلح افتخاری

چکیده

در حفاری مکانیزه، نرخ نفوذ تعیین‌کننده هزینه‌ها و زمان حفاری پروژه است. از اینرو پیش‌بینی نرخ نفوذ بسیار مهم و تعیین‌کننده می‌باشد. نرخ نفوذ نسبت فاصله حفاری شده به زمان انجام آن در طول حفاری پیوسته است. از آنجا که پارامتر نرخ نفوذ به ازای سیکل­های مختلف حفاری ثبت می­شود و از طرف دیگر، یک سری زمانی، دنباله‌ای مرتب شده از مشاهدات است و با توجه به مقادیر گذشته و حال، می­توان مقادیر آینده سری را پیش‌بینی کرد، در این مطالعه به بررسی کاربرد مدل سری­های‌ زمانی در پیش بینی نرخ نفوذ  TBM پرداخته شده است. مقادیر نرخ نفوذ بیش از 2300 سیکل حفاری در تونل بلند زاگرس مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پیش­بینی نرخ نفوذ با مدل سری­های زمانی ضریب تطبیق 87 درصد را نشان می­دهد و بیانگر قابلیت و کاربرد مناسب رویکرد سری­های­ زمانی در پیش­بینی نرخ نفوذ TBM است.

##submission.downloads##

چاپ شده

2020-01-21

شماره

نوع مقاله

مقالات