اعتبارسنجی عددی روش های تحلیلی طراحی لرزه ای پوشش نهایی تونل ها

نویسندگان

  • Mir Raouf Hadei

چکیده

در اغلب پروژه­های تونلی برای برآورد اولیه پاسخ دینامیکی تونل­ها در برابر بارگذاری لرزه­ای از روش­های تحلیلی فرم بستهاستفاده می­شود. در این مقاله برای بررسی اعتبار این روش­های تحلیلی، ابتدا پوشش مدور خط 6 مترو تهران با استفاده از روش­های تحلیلی تحت بارگذاری لرزه­ای بیضی شدگی قرار گرفت و سپس برای اعتبار سنجی روش­های تحلیلی از نرم افزار تفاضل محدود V 8.0FLAC2Dتحت شرایط اندرکنشی مختلف استفاده شد. اعتبار سنجی نتایج نشان دهنده­ی این است که روش پنزین تحت شرایط عدم لغزش در برآورد نیروی محوری اختلاف بسیار زیادی با مدل­سازی عددی دارد و نیروی محوری را بسیار دست پایین می­گیرد. همچنین روش ونگ و روش پارک و همکاران تحت شرایط عدم لغزش در برآورد نیروی محوری از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و تقریباً نتایج یکسانی را با مدلسازی عددی نشان می­دهند. در رابطه با ممان خمشی روش پارک و همکاران نسبت به روش­های تحلیلی دیگر در حالت عدم لغزش نتایج دقیق­تری را ارائه می­دهد و اختلاف بسیار کمی با مدل­سازی عددی دارد. در انتها یک بررسی عددی لرزه­ای شبه استاتیکی تحت شرایط اندرکنشی واقعی خاک و پوشش انجام شد. نتایج نشان می­دهد که شرایط واقعی اندرکنشی در برآورد نیروی محوری نقش بسیار مهمی را دارد و یکی از مهمترین نقاط ضعف روش­های تحلیلی بارگذاری لرزه­ای تونل­ها عدم شبیه سازی واقعی شرایط اندرکنشی پوشش تونل و خاک است.

##submission.downloads##

چاپ شده

2017-09-20

شماره

نوع مقاله

مقالات