مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

اکبردوست, جواد, استادیار، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
ایمانی, سید میثم, گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس گرمسار

ب

باقری پور, محمدحسین, گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
بخت آور, عزالدین, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

ت

ترابی, سید رحمان, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ج

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفرنژاد قراحسنلو, احسان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جلیلی کشتیان, یاور, دانشگاه صنعتی ارومیه

ح

حسن پور, جعفر, عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
حسینی, محمدفاروق, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

ر

راستین, امیر, دانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
رحمان نژاد, رضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

س

سرشکی, فرهنگ, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سرفرازی, وهاب, استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان

ش

شیرازی, حامد, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ص

صفوی, سید محمد علی, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

ع

عطایی, محمد, استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
علي¬نژادي, علي حسين, دانشگاه شهید باهنر کرمان

غ

غلامحسین پور, علی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

ف

فهیمی¬فر, احمد, دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ق

قاسم زاده, حسن, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
قزوینیان, عبدالهادی, دانشگاه تربیت مدرس

م

محمدیاری, زهره, دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
موسوی, مهدی, دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
میخک بیرانوند, نسرین, کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی همدان

1 - 25 (31)    1 2 > >>