مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

H

Hadei, Mir Raouf

ا

امین زاده, علی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ب

باسلیقه, فرنوش, دانشگاه شاهرود
باقری پور, محمدحسین, گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
بخت آور, عزالدین, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
بصیرت, روح اله, دانشگاه تربیت مدرس

ت

ترابی, سید رحمان

ج

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه

ح

حسن پور, جعفر, عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
حسینی, مهدی, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

خ

خادمی حمیدی, جعفر, استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

د

دارای, رحمان

ر

رحمان نژاد, رضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

ز

زارع, شکراله
زارع, شکراله

س

سرفرازی, وهاب, استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
سلطانی محمدی, سعید
سیدآتشی, مصطفی, دانشگاه تربیت مدرس

ش

شیرازی, حامد

ص

صفوی, سید محمد علی, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه

ع

علي¬نژادي, علي حسين, دانشگاه شهید باهنر کرمان

غ

غلامحسین پور, علی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

ف

فهیمی فر, احمد

ق

قزوینیان, عبدالهادی, دانشگاه تربیت مدرس
قنواتی نسب, مهدی

1 - 25 (38)    1 2 > >>