مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

باسلیقه, فرنوش, دانشگاه شاهرود
باقری پور, محمدحسین, گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
بخت آور, عزالدین, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
بخشنده امنيه, حسن, دانشگاه تهران
بصیرت, روح اله, دانشگاه تربیت مدرس

1 - 5 (5)