مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جعفر شیرزاد, پیمان, دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفر شیرزاد, پیمان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جعفرنژاد قراحسنلو, احسان, دانشگاه صنعتی ارومیه
جلالی, محمد اسماعیل
جلیلی کشتیان, یاور, دانشگاه صنعتی ارومیه

1 - 5 (5)