مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

راستین, امیر, دانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
رحمان نژاد, رضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

1 - 2 (2)