مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

س

ستوده, فرزاد, دانشگاه صنعتی شاهرود
سرشکی, فرهنگ, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سرفرازی, وهاب, استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
سلطانی محمدی, سعید
سیدآتشی, مصطفی, دانشگاه تربیت مدرس

1 - 5 (5)