مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

راستین, امیر, دانشجوی ارشد مکانیک، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فنی و مهندسی
رحمان نژاد, رضا, دانشگاه شهید باهنر کرمان

ز

زارع, شکراله
زارع, شکراله (ایران)

س

ستوده, فرزاد, دانشگاه صنعتی شاهرود
سرشکی, فرهنگ, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سرفرازی, وهاب, استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
سلطانی محمدی, سعید
سیدآتشی, مصطفی, دانشگاه تربیت مدرس

ش

شریف زاده, مصطفی, دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
شهریار, کورش, دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
شیرازی, حامد
شیرازی, حامد, دانشکده معدن، نفت وژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

ص

صفوی, سید محمد علی, دانشکده مهندسی معدن و مواد، دانشگاه صنعتی ارومیه
صمیمی نمین, فرهاد

ط

طالبی نژاد, علیرضا
طریق ازلی, صادق, دانشگاه فردوسی مشهد

ع

عطایی, محمد, استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
علي¬نژادي, علي حسين, دانشگاه شهید باهنر کرمان

غ

غلامحسین پور, علی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

ف

فهیمی فر, احمد

ق

قاسم زاده, حسن, دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران
قاسمی, ابراهیم, دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
قزوینیان, عبدالهادی, دانشگاه تربیت مدرس
قنواتی نسب, مهدی

26 - 50 (70)    << < 1 2 3 > >>