مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 1, شماره 1 (1395) ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه‌یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت چکیده   PDF
عزالدین بخت آور, رضا میکائیل, سید محمد علی صفوی
 
دوره 1, شماره 1 (1395) بررسی رفتار مکانیکی نمونه‌های بازالت دارای ترک‌های باتعداد و زوایای متفاوت در تنش فشاری تک‌محوره چکیده   PDF
محمدفاروق حسینی, حسن قاسم زاده
 
دوره 1, شماره 2 (1395) تأثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم چکیده   PDF
حمیدرضا نجاتی, عبدالهادی قزوینیان
 
دوره 1, شماره 1 (1395) تاثیر پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ بر ظرفیت باربری پی سنگ‌های مستغرق چکیده   PDF
احمد فهیمی¬فر, سید میثم ایمانی
 
دوره 1, شماره 1 (1395) تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری پی روی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو چکیده   PDF
محمدحسین باقری پور, علی غلامحسین پور
 
دوره 1, شماره 2 (1395) تخمین مسیر رشد ترک در مواد سنگی تحت اثر بارگذاری مرکب I/II چکیده   PDF
جواد اکبردوست, امیر راستین
 
دوره 1, شماره 2 (1395) تعیین موقعیت زون گسله پورکان-وردیج در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج با استفاده از پارامترهای اپراتوری و عملکرد واقعی ماشین حفر تونل چکیده   PDF
جعفر حسن پور, زهره محمدیاری, اکبر چشمی
 
دوره 1, شماره 1 (1395) تعیین پروفیل تغییرشکل طولی تونل‌های دارای نگهداری(SLDP) با روش عددی چکیده   PDF
علي حسين علي¬نژادي, رضا رحمان نژاد
 
دوره 1, شماره 2 (1395) توسعه مدل اقتصادی جدید به‌منظور ارزیابی هزینه‌ها در فرآیند برش سنگ‌های کربناته چکیده   PDF
رضا میکائیل, محمد عطایی, پیمان جعفر شیرزاد, احسان جعفرنژاد قراحسنلو, یاور جلیلی کشتیان
 
دوره 1, شماره 2 (1395) مطالعه آزمایشگاهی اثر طول بازه تحت فشار بر روی فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی چکیده   PDF
سید رحمان ترابی, حامد شیرازی, فرهنگ سرشکی, حسین میرزایی
 
دوره 1, شماره 2 (1395) مطالعه تاثیر شکل هندسی دیسک TBM بر خردایش سنگ توسط نرم افزار PFC2D چکیده   PDF
وهاب سرفرازی, نسرین میخک بیرانوند
 
دوره 1, شماره 1 (1395) مقایسه مقادیر چقرمگی شکست مد I سنگ بازالت در آزمون نمونه‌های استوانه‌ای و دیسکی با شیار مستقیم چکیده   PDF
مهدی موسوی, علی محمد پاکدامن
 
1 - 12 (12)