مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 ارائه‌ی مدل ابتکاری DAT برای برآورد زمان و هزینه‌ی تونل و به‌روزرسانی با داده‌های حین حفاری چکیده   PDF
ارسلان محمودزاده, شکراله زارع, رحمان دارای
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 ارزیابی ریسک لرزش زمین ناشی از آتشباری با استفاده از رویکرد توسعه‌یافته FMEA در شرایط عدم قطعیت چکیده   PDF
عزالدین بخت آور, رضا میکائیل, سید محمد علی صفوی
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 ارزیابی عوامل موثر بر شکست مصالح دانه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی به روش اجزای مجزا چکیده   PDF
احمد فهیمی فر, علی امین زاده
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 اعتبارسنجی عددی روش های تحلیلی طراحی لرزه ای پوشش نهایی تونل ها چکیده   PDF
Mir Raouf Hadei
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 انتخاب ماشین تونل‌بری تمام مقطع (TBM) مناسب با استفاده از روش شباهت به گزينه ايده‌آل فازي (FTOPSIS) مطالعه موردی: قطعه دوم تونل امام زاده هاشم (ع) چکیده
رضا میکائیل, پیمان جعفر شیرزاد, جعفر خادمی حمیدی
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 بررسی تاثیر فشار محصورکننده در تولید ماسه با استفاده از روش المان مجزا چکیده   PDF
مصطفی سیدآتشی, کامران گشتاسبی, روح اله بصیرت
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 تأثیر نرخ بارگذاری بر مکانیزم شکست سنگ تحت بارگذاری کشش غیر مستقیم چکیده   PDF
حمیدرضا نجاتی, عبدالهادی قزوینیان
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 تابع توزیع متغیر تصادفی ضخامت پوشش شاتکریت در نگهداری موقت تونل‌ها چکیده   PDF
فرنوش باسلیقه, علی کیهانی
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 تحلیل قابلیت اعتماد ظرفیت باربری پی روی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو چکیده   PDF
محمدحسین باقری پور, علی غلامحسین پور
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 تعیین موقعیت زون گسله پورکان-وردیج در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج با استفاده از پارامترهای اپراتوری و عملکرد واقعی ماشین حفر تونل چکیده   PDF
جعفر حسن پور, زهره محمدیاری, اکبر چشمی
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و ظرفیت باربری مجاز پی‌های سنگی مخازن سطحی نفت خام در جزیره خارک چکیده   PDF
سعید سلطانی محمدی, شکراله زارع, مجید نیکخواه, مهدی قنواتی نسب
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 تعیین پروفیل تغییرشکل طولی تونل‌های دارای نگهداری(SLDP) با روش عددی چکیده   PDF
علي حسين علي¬نژادي, رضا رحمان نژاد
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 مطالعه تاثیر شکل هندسی دیسک TBM بر خردایش سنگ توسط نرم افزار PFC2D چکیده   PDF
وهاب سرفرازی, نسرین میخک بیرانوند
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 مطالعه تاثیر ویسکوزیته سیال و قطر چال بر فشار شکست در روش شکست هیدرولیکی به کمک دستگاه تست سه محوره واقعی چکیده   PDF
حامد شیرازی, سید رحمان ترابی, حسین میرزایی نصیر آباد
 
دوره اول، شماره دوم، تابستان 1396 مقایسه مقادیر چقرمگی شکست مد I سنگ بازالت در آزمون نمونه‌های استوانه‌ای و دیسکی با شیار مستقیم چکیده   PDF
مهدی موسوی, علی محمد پاکدامن
 
دوره اول، شماره اول، بهار 1396 پیش بینی مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ های جنوب غربی ایران با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره چکیده   PDF
مهدی حسینی
 
1 - 16 (16)