بهینه‌سازی مسیر چاه انحرافی بر اساس روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات

نویسندگان

  • امیرحسین جنابی
  • کاوه آهنگری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات-گروه مهندسی معدن
  • سید جمال‌ شیخ‌ذکریایی

کلمات کلیدی:

چاه انحرافی, طراحی مسیر, بهینه‌سازی, بهینه¬سازی ازدحام ذرات, نرم‌افزار MATLAB

چکیده

طراحی و بهینه‌سازی مسیر چاه‌های انحرافی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) با هدف رسیدن به طول مسیر بهینه و کمترین هزینه، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. PSO یک الگوریتم محاسباتی است که از حرکت جمعی برخی از حیوانات مانند دسته پرندگان و ماهی‌ها الهام گرفته است. در طراحی مسیر چاه، مقدار عمق اندازه‌گیری‌شده واقعی (TMD) در اولویت است و سپس سایر پارامتر‌های مهم هندسی نظیر عمق تا نقطه شروع انحراف (DKOP)، شیب، آزیموت و قسمت افقی (HD) مورد توجهات بعدی قرار گرفته‏اند. محاسبات طراحی مسیر که در محیط MATLAB انجام گرفته، بر اساس یک چاه واقعی حفر شده در مصر انجام شده که قبلاً توسط شوکر [20] با الگوریتم ژنتیک و آتش‌نژاد [2] با PSO کلاسیک (متفاوت با کار این مقاله) طراحی شده بود. آنچه که نسخه‌های مختلف کلاسیک را رقم می‌زند تغییر در وزن اینرسی است. دستاورد مهم این تحقیق، پیشنهاد طراحی مسیر بهینه یک چاه انحرافی با استفاده از روش PSO است که خود یکی از انواع روش‌های هوش مصنوعی است. نتیجه به این‏صورت قابل تدوین است که مقدار TMD روش ابرهارت – شی مقدار 08/14838 فوت پیشنهاد می‌دهد که از روش آتش‌نژاد و روش شوکر کمتر پیش‌بینی می‌کند و تلاشی جهت بهبود مسیر بهینه می‌باشد و در کاهش هزینه حفر چاه مؤثر است.

بیوگرافی نویسنده

کاوه آهنگری، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات-گروه مهندسی معدن

دانشیار، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی معدن-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

##submission.downloads##

چاپ شده

2023-03-16

شماره

نوع مقاله

مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده