نشریه علمی- پژوهشی مکانیک سنگ ایران

نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران توسط انجمن مکانیک سنگ ایران (عضو انجمن بین المللی مکانیک سنگ و زیر نظر وزارت علوم) پایه گذاری شده است.

نشريه علمي پژوهشي مكانيك سنگ ایران در ارتباط با تحقيقات اساسي‏، پيشرفتهاي نوين،‏ اندازه گيريهاي ميداني و مطالعات موردي در مكانيك سنگ است كه فرضيات تجربي و تئوريك مکانیک سنگ شامل آزمايشات و تستهاي صحرايي،‏ روشهاي محاسباتي و مشاهده رفتار سازه اي را پوشش ميدهد. اين نشريه پایگاه با كيفيتي را در مورد مباحث مكانيك سنگي و كاربردهاي بنيادين مكانيك سنگ در پروژه هاي معدنی و مهندسي عمران احداث شده بر روي توده سنگ فراهم مي آورد. اين پروژه ها شامل شيروانيها، معادن روباز، معادن سنگ ساختمانی، شفتها، تونلها، مغارها، معادن زيرزميني، سيستمهاي حمل و نقل، مترو، سدها و نيروگاه هاي برقابي، انرژي ژئوترمال، مهندسي نفت و دپوهاي باطله مواد راديو اكتيو ميباشند. لذا از مقالاتي كه بر روي اين موضوعات و بويژه مباحث پيشرفتهاي تئوريك روشهاي تحلیلی، تستهاي سنگي  بررسيهاي صحرايي و مطالعاتي و روشهاي عددي باشند، جهت چاپ استقبال می گردد.

اطلاعیه ها

 

فراخوان

 

به منظور تحقق اهداف نشریه از همه اندیشمندان و پژوهشگران فعال در زمینه های مربوطه، دعوت می گردد تا دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی وپژوهشی خود را از طریق این نشریه با دیگر متخصصین و کارشناسان به اشتراک گذاشته و سنتی ارزنده در توسعه مکانیک سنگ علم و صنایع وابسته  داشته باشند.

 
پست شد: 2015-05-04 بیشتر...
 
اطلاعیه های بیشتر

دوره دوم، شماره اول، فروردین 1397

دوره دوم، شماره اول، فروردین 1397

فهرست مطالب

مقالات

اندازه گیری اندیس سایندگی سنگ با استفاده از دستگاه جدید سایش سرشار
محمد تقی همزبان قراملکی, فرزاد ستوده, حسین معماریان
تاثیر پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ بر ظرفیت باربری پی سنگ‌های مستغرق PDF
احمد فهیمی¬فر, سید میثم ایمانی 1-17
تاثیر کمیت های برشی بین خاک و بلوک ها‌ بر پایداری شیروانی‌های مخلوط سنگی
مهدی امینی, عماد خراسانی, محمد فاروق حسینی
مطالعه گسل باغمیشه چای تبریز با استفاده از داده های حاصل از مطالعات زمین شناسی و عملیات ژئوفیزیکی در مسیر خطوط متروی تبریز
حمید چاکری, صادق آمون, حامد بقالی, امید روشنی