مدلسازی یکپارچه IPM جهت بررسی روش¬های کنترل ذرات سازندی در مخازن نفتی

نویسندگان

  • محمدمهدی کربلا دانشجو
  • حمیدرضا نجاتی
  • سید امین موسوی
  • حمید سلطانیان

کلمات کلیدی:

پیشگیری از تولید ذرات سازندی, توزیع اندازه ذرات, مدل یکپارچه, تولید تجمعی نفت و گاز

چکیده

یکی از چالش­های تولید نفت از مخازن و لایه­های ماسه­سنگی، تولید ذرات سازندی یا ماسه است. تولید ماسه به معنی حرکت ذرات سازند به سمت چاه می­باشد. این پدیده زمانی به وقوع می­پیوندد که دیواره چاه یا کانال­های مشبک­کاری شده، استحکام کافی در مقابل افت فشار و برهم خوردن تنش­های برجا را نداشته­ باشند. مهم­ترین اثرات تولید ماسه، کاهش تولید نفت و استهلاک تجهیزات است که برای جلوگیری از تولید این ذرات از ابزارهای درون چاهی استفاده می‌شود. همواره مسئله مورد بررسی این است که با تولید ماسه، بهترین نرخ تولید نفت در کدام مدل کنترل­کننده بدست می‌آید. بررسی انواع کنترل­کننده­ها همواره موردنیاز صنعت چاه می باشد. هر یک از کنترل­کننده ها می­توانند نقش­های متفاوتی را ایفا کنند، که با توجه به پارامترهای تاثیرگذار، باید بهینه­ترین مدل کنترل­کننده را مورد استفاده قرار­داد. این مقاله با استفاده از مدل یکپارچه ipm، اثر روش­های مختلف کنترل تولید ماسه، در بلند­مدت بر روی میزان تولید و درآمد یک میدان نفتی واقع در جنوب ایران را بررسی کرده ­است. با استفاده از این مدل به بررسی انواع کنترل­کننده­ها  پرداخته ایم. با کم کردن هزینه­های تولید آب از مجموع درآمدهای نفت و گاز، بیشترین درآمد طی 40 سال در مدل توری از پیش پک شده بدست آمده است.

##submission.downloads##

چاپ شده

2023-04-14

شماره

نوع مقاله

مقالات

مقالات بیشتر خوانده شده از همین نویسنده